Advidata

Producten

Advidata maakt al sinds 1973 automatiseringstoepassingen. De veranderingen in die periode zijn enorm, zeker op technisch gebied. Toch is één ding het zelfde gebleven: informatieverwerking. Ging dat in 1973 nog grotendeels met pen en papier, tegenwoordig gaat dat helaas dikwijls nog steeds veel te vaak met pen en papier. Het papierloze kantoor is meestal nog steeds een mooie droom. Dat komt deels omdat automatisering “te laat” wordt ingezet. Advidata probeert de computer zo in te zetten dat de operationele activiteiten van uw onderneming worden ondersteund. De administratieve afhandeling wordt hierdoor in veel gevallen aanzienlijk bekort. Bovendien wordt de foutenkans aanzienlijk minder. Wat niet meer gedaan hoeft te worden kan ook niet fout gaan. Een paar voorbeelden:

Tijdregistratie en informatiesysteem in de zorg (TRIS)

Veel toepassingen van Advidata beginnen bij het begin. Wanneer mensen bij een klant binnenkomen om verzorging te verlenen bijvoorbeeld. Door een eenvoudige druk op de knop wordt geregistreerd wie hoelang welke taak verricht. Natuurlijk gaat er wel het een en ander aan vooraf. De zorg moet worden geïndiceerd, gevalideerd, vastgelegd, etc. En ook achteraf moet het heel wat geteld, gerekend, gerapporteerd en ook gefactureerd worden. Allemaal voor dat ene integrale proces: het verlenen van zorg. Door de deelprocessen als autonome functies te zien en ook zo te automatiseren, vindt veel suboptimalisatie plaats. Advidata probeert vanuit het primaire proces te werken en alle afgeleiden zo goed mogelijk af te handelen. Het gaat immers primair om de zorg en niet of dat nu uit de AWBZ, de WMO, de Zorgverzekeraar of door de cliënt/patiënt zelf wordt betaald.

Aantoonbaar beheerssysteem openbare ruimte (ABS)

Alle gemeenten hebben vele objecten in beheer. De meeste hiervan bevinden zich buiten in het veld, de openbare ruimte: speeltoestellen, verkeersborden, openbaar groen, rioolgemalen, etc. De nadruk van het beheer van deze objecten ligt dus ook buiten. Bovendien ligt daar ook de beleving van de burgers, de feitelijke gebruikers van de openbare ruimte. Aantoonbaar beheer, met behulp van RF-ID transponders die feilloos ieder object uniek identificeren, is hierbij onontbeerlijk.

Lean Production Control in de productie (LPC)

Lean Production Control is een programma voor de industrie. Plannen van het productieproces is het begin. Monitoren van het verloop van de productie is zo mogelijk nog belangrijker. Daar is LPC bij uitstek voor gemaakt. Het geeft continue, in real-time, een overzicht van de status van alle orders, machines, mensen en overige resources in het productieproces. Uiteraard ook van het optreden en verloop van de storingen. LPC is dus een uitstekende aanvulling op ERP toepassingen.

Een integrale toepassing van winkel(ketens) (KASSA)

In een winkel speelt de kassa een grote rol. Alle uitgaande producten worden er geregistreerd en afgerekend. Er is echter veel meer: voorraadbeheer, inkoop, periodieke overzichten en rapporteringen, inventarisatie, prijswijzigingen, productinformatie, etc. Kassa is een programma dat al deze functies in zich verenigd. Op een eenvoudige en innovatieve manier. En niet alleen voor één kassa en één winkel, kassa regelt ook de gang van zaken voor een (groot) aantal check-out punten van een hele winkelketen. Inclusief de geconsolideerde centrale functies.